About the University

Student Enrollment

Regional Distribution of Entrants

map_entrants2016.jpg

Regional Distribution of Entrants(by Prefecture)

(The second line shows female)(As of May 1, 2016)

Region/Prefecture Master's Program
Professional Degree Program
Ph. D. Program Undergraduate
Hokkaido & Tohoku 8
5
1
1
0 0
2.7% 3.1% 0.0%
Hokkaido 3
1
0 0 0 0
Aomori 0
0
0 0 0 0
Iwate 1
0
0 0 0 0
Miyagi 4
4
1
1
0 0
Akita 0
0
0
0
0 0
Yamagata 0 0 0 0 0 0
Fukushima 0
0 0 0 0 0
Kanto 12
5
1
0
0
0
4.1% 3.1% 0.0%
Ibaraki 1
0
0
0 0 0
Tochigi 2
2
0 0 0 0
Gunma 0 0 0
0 0 0
Saitama 1
1
0
0 0 0
Chiba 1
0
1
0 0 0
Tokyo 3
0
0
0 0
0
Kanagawa 4
2
0
0
0 0
Chubu 17 6
4
1
7
2
5.8% 12.5% 4.2%
Niigata 1 0 3
1
0 0
Toyama 0
0
0
0 1
0
Ishikawa 0
0 0
0
0
0
Fukui 1
0
0
0 1
0
Yamanashi 0 0 1
0
0 0
Nagano 0
0
0 0 0
0
Gifu 5
3
0 0 0
0
Shizuoka 1
0
0
0 0
0
Aichi 9
3
0
0
5
2

Page Top

Region/Prefecture Master's Program
Professional Degree Program
Ph. D. Program Undergraduate
Kinki 201 91
14
6
146 95
68.1% 43.8% 86.9%
Mie 0
0 0 0 3
2
Shiga 1 0
0
0
2
2
Kyoto 9
4
2
2
4
3
Osaka 41
13
6
3
8
2
Hyogo 143 70
4
0
128 85
Nara 4
3
1
1
1
1
Wakayama 3
1
1
0 0
0
Chugoku 29 12 10
7
7
5
9.8% 31.3% 4.2%
Tottori 3
1
0 0 0
0
Shimane 0
0
1
1
2
2
Okayama 7
4
8
5
5
3
Hiroshima 9
4
1
1
0
0
Yamaguchi 10
3
0 0 0
0
Shikoku 9
6
2 2
4
1
3.1% 6.3% 2.4%
Tokushima 1
1
2
2
2
0
Kagawa 1
1 0 0 2
1
Ehime 4
3
0 0 0
0
Kochi 3
1 0 0 0 0
Kyushu & Okinawa 11 4
0
0 4
4
3.7% 0.0% 2.4%
Fukuoka 3
1 0 0 1 1
Saga 1 1
0 0 0
0
Nagasaki 1 0
0 0 0
0
Kumamoto 1
1
0
0 0
0
Oita 0
0 0 0 0
0
Miyazaki 2
1
0 0 1 1
Kagoshima 0
0
0 0 2
2
Okinawa 3
0 0 0 0 0
Foreign Countries 8
6
0
0 0 0
2.7% 0.0% 0.0%
Grand Total 295 135 32 17 168 107
100% 100% 100%

Page Top