About the University

Student Enrollment

Regional Distribution of Entrants

entrance-map2017.jpg

Regional Distribution of Entrants(by Prefecture)

(The second line shows female)(As of May 1, 2017)

Region/Prefecture Master's Program
Professional Degree Program
Ph. D. Program Undergraduate
Hokkaido & Tohoku 6 4 1
1
0 0
2.2% 2.5% 0.0%
Hokkaido 4 3 0 0 0 0
Aomori 1 0
0 0 0 0
Iwate 1
1 0 0 0 0
Miyagi 0 0 1
1
0 0
Akita 0
0
0
0
0 0
Yamagata 0 0 0 0 0 0
Fukushima 0
0 0 0 0 0
Kanto 12
4 3 2 2 1
4.4% 7.5% 1.2%
Ibaraki 1
0
0
0 0 0
Tochigi 0 0 0 0 0 0
Gunma 1 1 1 0 0 0
Saitama 4 2 1 1 0 0
Chiba 1
0
0 0 1 1
Tokyo 5 1 1 1 1 0
Kanagawa 0 0 0
0
0 0
Chubu 10 2 9 3 6 5
3.6% 22.5% 3.5%
Niigata 0 0 3
1
0 0
Toyama 1 1 1 0 1
1
Ishikawa 0
0 1 1 1 1
Fukui 0 0
0
0 2 2
Yamanashi 0 0 0 0
0 0
Nagano 0
0
0 0 0
0
Gifu 1 0 1 0 0
0
Shizuoka 2 0
0
0 0
0
Aichi 6 1 3 1 2 1

Page Top

Region/Prefecture Master's Program
Professional Degree Program
Ph. D. Program Undergraduate
Kinki 209 109 11
3 143 87
76.0% 27.5% 83.6%
Mie 1 1 0 0 0 0
Shiga 3 1 0
0
0 0
Kyoto 15 4
0 0 4
2
Osaka 41
18
5 1 12 7
Hyogo 142 81 6 2 121 76
Nara 5 2 0 0 4 2
Wakayama 2 2 0 0 2 0
Chugoku 22 7 6 3 10 8
8.0% 15.0% 5.8%
Tottori 3
0 0 0 3 3
Shimane 0
0
0 0 1 0
Okayama 9 3 6 3 2 2
Hiroshima 3 1 0 0 4 3
Yamaguchi 7 3
0 0 0
0
Shikoku 3 3 5 3 5 5
1.1% 12.5% 2.9%
Tokushima 0 0 5 3 3 3
Kagawa 0 0 0 0 1 1
Ehime 2 2 0 0 0
0
Kochi 1 1 0 0 1 1
Kyushu & Okinawa 8 4
2 1 5 2
2.9% 5.0% 2.9%
Fukuoka 4 1 0 0 0 0
Saga 1 1
0 0 1 0
Nagasaki 0 0
0 0 1 1
Kumamoto 0 0 1 0 1 0
Oita 0
0 0 0 0
0
Miyazaki 1 1
1 1 0 0
Kagoshima 0
0
0 0 1 0
Okinawa 2 1 0 0 1 1
Foreign Countries 5 3 3 0 0 0
1.8% 7.5% 0.0%
Grand Total 275 136 40 16 171 108
100% 100% 100%

Page Top