About the University

Student Enrollment

Regional Distribution of Entrants(by Prefecture)

(The second line shows female)(As of May 1, 2018)

Region/Prefecture Master's Program
Professional Degree Program
Ph. D. Program Undergraduate
Hokkaido & Tohoku 6 2 0 0 1 1
2.11% 0% 0.59%
Hokkaido 5 1 0 0 0

0

Aomori 0 0
0 0 0 0
Iwate 0 0 0 0 0 0
Miyagi 1

1

0 0 0 0
Akita 0
0
0
0
0 0
Yamagata 0 0 0 0 1

1

Fukushima 0
0 0 0 0 0
Kanto 12 4 2 0 1

0

4.23% 5.71%

0.59

Ibaraki 1
1 1 0 0 0
Tochigi 0 0 0 0 0 0
Gunma 0 0

0

0 0 0
Saitama 1 1 0 0 0 0
Chiba 2 0 0 0

Tokyo 7

2

1 0 1 0
Kanagawa 0 0
0
0 0
Chubu

14

5 8 3 7 4
4.93% 22.86%

4.14%

Niigata 0 8 3 0 0
Toyama 0 0

0

0 1 1
Ishikawa 3 2 0 0 0

0

Fuku 2 2 0
0 0
Yamanashi 0 0 0 0
0 0
Nagano 0
0
0 0 0
0
Gifu 1 0 0 0 1 1
Shizuoka 2 0
0
0 0
0
Aichi 5 1 0 0 5 2

Page Top

Region/Prefecture Master's Program
Professional Degree Program
Ph. D. Program Undergraduate
Kinki 214 99 15 5 144 94
75.35% 42.86% 85.21%
Mie 0 0 0 0 0 0
Shiga 1 0 0
0
1 0
Kyoto 13 6

3

1 4
2
Osaka 48 25 0 0 6 3
Hyogo 148 65 12 4 128 84
Nara 3 2 0 0 1 1
Wakayama 1 1 0 0 4 4
Chugoku 20 6 3 0 7 4
7.04% 8.57% 4.14%
Tottori 5 2 0 0 2 2
Shimane 1 0
0 0 0 0
Okayama 2 1 3 0 3 1
Hiroshima 3 0 0 0 2 1
Yamaguchi 9 3
0 0 0
0
Shikoku 3 1 4 1 6 4
1.06% 11.43%

3.55

Tokushima 0 0 3 1 3 2
Kagawa 1 1 1 0 1 1
Ehime 1 0 0 0 2 1
Kochi 1 0 0 0 0 0
Kyushu & Okinawa 8 4 0 0 3 2
2.82% 0% 1.78%
Fukuoka 0 0 0 0 0 0
Saga 0 0 0 0 0 0
Nagasaki 0 0
0 0 0 0
Kumamoto 0 0 0 0 0 0
Oita 0
0 0 0 2 1
Miyazaki 1 0 0 0 0 0
Kagoshima 1 0
0 0 1

1

Okinawa 6 4 0 0 0

0

Foreign Countries 7 4 3 2 0 0
2.46% 8.57% 0%
Grand Total 284 125 35 11 169

109

100% 100% 100%

Page Top